Русский English Ceska
+420 776 887 996
Main / All Tourist Stamps / Cossack village Vyoshenskaya. 1672

№ 133 - Cossack village Vyoshenskaya. 1672

Wiki GPS: 49°37'35.10"N, 41°43'20.40"E Nearest TS
Cossack village Vyoshenskaya. 1672 Cossack village Vyoshenskaya. 1672
Cossack village Vyoshenskaya. 1672

Where to buy:

Souvenir shop
Rostov region, Vyoshenskaya, Sholokhov street, 60
GPS: 49°37′37″N, 41°43′37″E

Mo-Su 10-13, 14-18 tel. +7(86353) 21-9-66 sholokhov@sholokhov.ru

Address: Rostov region, Vyoshenskaya Russia